Keski-Lahti, Humpulankatu 15

Tontti säilyy päiväkotikäytössä, mutta kaavamääräyksiä muutetaan tarvittaessa.

Aloitusvaihe

Asemakaava ja asemakaavan muutos (A-2591) on tullut vireille kaupungin aloitteesta kaavoituskatsauksessa 4.3.2015.

Kaavatyötä esiteltiin keskusta-alueen kaavaillassa 24.5.2016.

Luonnosvaihe meneillään

Luonnosvaiheen kuuleminen 24.11. - 9.12.2016

Ehdotusvaihe

Tekninen ja ympäristölautakunta -

Kaavaehdotus nähtävillä -

Hyväksymisvaihe

Kaupunginhallitus -

Kaupunginvaltuusto -

Kaava lainvoimainen -