Keski-Lahti, Lahden yhteiskoulu ja Ristinkirkko

Tavoitteena on mahdollistaa yhteiskoulun lisärakentaminen ja uusi paikoitusratkaisu, joita koulutoiminnan kehittäminen edellyttää. Lisäksi tarkistetaan Ristinkirkon pysäköintijärjestelyt ja kirkon pysäköintipaikkavaatimus. Puisto- ja katualueiden osalta tarkistetaan asemakaava vastaamaan nykyistä rakennettua ympäristöä.

Aloitusvaihe

Asemakaava ja asemakaavan muutos (A-2578) on tullut vireille kaavoituskatsauksessa 3.3.2014. Asemakaava ja asemakaavan muutos laaditaan maanomistajien Lahden Yhteiskoulun säätiön ja Lahden Ev.lut. seurakuntien aloitteesta.

Kaavatyötä on esitelty keskustan kaavailloissa 28.10.2015 ja 24.5.2016.

Luonnosvaihe

Luonnosvaiheen kuuleminen 25.8.–8.9.2016

Ehdotusvaihe meneillään

Tekninen ja ympäristölautakunta 24.1.2017 § 4, pöytäkirja

Kaavaehdotus nähtävillä ​9.2.13.3.2017

Kaavasta ei jätetty muistutuksia. Kaavatyön eteneminen vaatii maankäyttösopimuksen.

Hyväksymisvaihe

Kaupunginhallitus -

Kaupunginvaltuusto -

Kaava lainvoimainen -