Siirry suoraan sisältöön

Keski-Lahti, Mannerheiminkatu 10

Tavoitteena on muuttaa nykyinen teollisuustontti asuinkäyttöön. Salininkadun länsipuolisen yleisen pysäköinnin liittymäjärjestelyjä tarkistetaan ja arvioidaan alueen käyttömahdollisuudet. Kortteli suunnitellaan ympäristöön soveltuvasti, huomioiden Radiomäen ja kaupungintalon arvokas ympäristö.
Mannerheiminkatu 10:ssä sijaitseva kaavatyökohde

Asemakaava ja asemakaavan muutos (A-2696) laaditaan yksityisen hakijan aloitteesta. Kaavatyö tuli vireille kaavoituskatsauksessa 15.3.2016.

Aloitusvaihe

Kaavatyötä on esitelty keskusta-alueen kaavailloissa 24.5.2016 ja 9.11.2017 sekä asukasillassa BW Towerissa 6.2.2017.

Luonnosvaihe

Luonnosvaiheen kuuleminen 10. - 24.11.2017

Ehdotusvaihe meneillään

Tekninen ja ympäristölautakunta 12.12.2017 §139, pöytäkirja

Kaavaehdotus nähtävillä 11.1. - 12.2.2018

Hyväksymisvaihe

Kaupunginhallitus -

Kaupunginvaltuusto -

Kaava lainvoimainen -