Keski-Lahti, Rauhankatu 2

Tavoitteena on mahdollistaa teollisuusrakennusten korttelialueen tontin muuttaminen asuinkäyttöön viereisten tonttien mukaisesti.
http://sisalto-tuotanto.lahti.fi/PalvelutSite/KaavoitusSite/PublishingImages/palvelut/kaavoitus/keski-lahti-rauhankatu-2/a2618%20kuva.jpg

Aloitusvaihe

Asemakaavan muutos (A-2618) on tullut vireille kaavoituskatsauksessa 3.3.2014 kaupungin aloitteesta.

Kaavatyötä esiteltiin keskustan kaavaillassa 28.10.2015

Luonnosvaihe

Luonnosvaiheen kuuleminen 5.11.–23.11.2015

Ehdotusvaihe

Tekninen ja ympäristölautakunta 8.12.2015 § 157, pöytäkirja

Kaavaehdotus oli nähtävillä 7.1.–8.2.2016

Hyväksymisvaihe

Kaupunginhallitus 7.3.2016 § 72, pöytäkirja

Kaupunginvaltuusto 11.4.2016 § 25, esityslista

Kaava sai lainvoiman 3.6.2016