Keski-Lahti, Vapaudenkatu 24, Hansa

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on poistaa liikerakennuksen korttelialue puretun grillin kohdalta ja mahdollistaa liikerakennuksen toteuttaminen toiseen paikkaan aukiolla.

​Aloitusvaihe

Asemakaavan muutos (A-2503) on tullut vireille 2.3.2010 kaupungin aloitteesta.

Kaavatyötä esiteltiin keskusta-alueen kaavaillassa Fellmanniassa 20.5.2016.

Luonnosvaihe

Luonnosvaiheen kuuleminen 8.9.–23.9.2016

Ehdotusvaihe

Tekninen ja ympäristölautakunta 18.10.2016, § 141, esityslista

Kaavaehdotus nähtävillä 3.11.–5.12.2016

Hyväksymisvaihe

Tekninen ja ympäristölautakunta 13.12.2016 § 179, pöytäkirja

Kaava lainvoimainen 2.2.2017