Siirry suoraan sisältöön

Kilpiäinen, Tervaskatu 6

Kyseessä on vaikutuksiltaan vähäinen asemakaavan muutos, jonka hyväksyminen on delegoitu tekniselle ja ympäristölautakunnalle.

Aloitusvaihe

Asemakaavan muutos (A-2654) laaditaan Lahden kaupungin aloitteesta. Kaavatyön vireille tulosta on ilmoitettu kirjeitse tammikuussa 2018.

Luonnosvaihe

Luonnosvaiheen kuuleminen 18.1. - 1.2.2018

Ehdotusvaihe

Tekninen ja ympäristölautakunta 24.4.2018 §58, esityslista

Kaavaehdotus nähtävillä 3.5. - 4.6.2018

Hyväksymisvaihe

Tekninen ja ympäristölautakunta 19.6.2018 §93, esityslista

Kaava lainvoimainen 1.8.2018