Kilpiäinen, Lehtiojantie 2

Tavoitteena on osoittaa palvelutalojen korttelialueelle täydennysrakentamista.

Asemakaavan muutos (A-2679) laaditaan yksityisen hakijan aloitteesta.

Aloitusvaihe

Luonnosvaihe

Luonnosvaiheen kuuleminen 2.–22.6.2016

Kaavatyötä esiteltiin asukasillassa 8.6.2016

Ehdotusvaihe meneillään

Tekninen ja ympäristölautakunta 13.12.2016 § 178, esityslista

Kaavaehdotus nähtävillä 12.1.–13.2.2017

Kaavatyö vaatii maankäyttösopimuksen.

Hyväksymisvaihe

Kaupunginhallitus -

Kaupunginvaltuusto -

Kaava lainvoimainen -