Kilpiäinen, Poukamanpolku 1

Tavoitteena on mahdollistaa ison omakotitontin jakaminen. Kaavatyön yhteydessä tutkittiin aiemmin mahdollisuuksia katuyhteyden toteuttamiseksi Hollolan puolelle suunniteltavalle pientaloalueelle.
http://sisalto-tuotanto.lahti.fi/PalvelutSite/KaavoitusSite/PublishingImages/palvelut/kaavoitus/kilpiainen-poukamanpolku-1/a2613%20poukamanpolku.jpg

Aloitusvaihe

Asemakaavan muutos (A-2613) on tullut vireille kaavoituskatsauksessa 3.3.2014 yksityisen hakijan aloitteesta.

Kaavatyötä esiteltiin asukasillassa 19.3.2014

Luonnosvaihe

Luonnosvaiheen kuuleminen 28.5.–13.6.2014

Kaavatyötä esiteltiin asukasillassa 11.6.2014

Ehdotusvaihe

Tekninen ja ympäristölautakunta 10.3.2015 § 28, pöytäkirja

Kaavaehdotus oli nähtävillä 26.3.–27.4.2015

Hyväksymisvaihe

Kaupunginhallitus 8.6.2015 § 228, pöytäkirja

Kaupunginvaltuusto 15.6.2015 § 64, pöytäkirja

Kaupunginhallitus 7.9.2015 § 282, pöytäkirja

Asemakaavan muutos on saanut lainvoiman 16.2.2017