Kiverio, Hirsimetsäntie 5 ja 7

Tavoitteena on pienteollisuustonttien muuttaminen asuinkäyttöön ottaen huomioon ympäröivä rakenne.

​Aloitusvaihe

Asemakaavan muutos

  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma -

Luonnosvaihe

Luonnosvaiheen kuuleminen -

Ehdotusvaihe

Tekninen ja ympäristölautakunta -

Kaavaehdotus nähtävillä -

Hyväksymisvaihe

Kaupunginhallitus -

Kaupunginvaltuusto -

Kaava lainvoimainen -