Kiveriö, Teinintie 4

Tavoitteena on mahdollistaa olemassa olevan koulurakennuksen kehittäminen opetus- ja päivähoitokäytössä laajentamalla tonttia viereiselle lähivirkistysalueelle.

Aloitusvaihe

Asemakaavan muutos (A-2623) on tullut vireille kaavoituskatsauksessa 3.3.2014 yksityisen hakijan aloitteesta.

Luonnosvaihe

Luonnosvaiheen kuuleminen 23.9.–7.10.2015

Ehdotusvaihe

Tekninen ja ympäristölautakunta 9.2.2016 § 12, pöytäkirja

Kaavaehdotus oli nähtävillä 3.3.–4.4.2016

Kaavatyö vaatii maankäyttösopimuksen.

Hyväksymisvaihe

Kaupunginhallitus 20.06.2016 § 198, pöytäkirja

Kaupunginvaltuusto 27.06.2016 § 75, pöytäkirja

Kaava sai lainvoiman 18.8.2016