Kivimaa, Mukkulankatu 11

Tavoitteena on laajentaa kerrostalon piha-aluetta kaupungin puistoalueelle siten, että taloyhtiön jätekatos mahtuu omalle tontille. Kyseinen alue on tällä hetkellä vuokrattuna taloyhtiölle.

Kyseessä on vaikutukseltaan vähäinen kaavamuutosehdotus, jonka hyväksyminen on delegoitu tekniselle ja ympäristölautakunnalle.

Aloitusvaihe

Asemakaavan muutos (A-2671) on tullut vireille kaavoituskatsauksessa 4.3.2015 yksityisen hakijan aloitteesta.

Luonnosvaihe

Luonnosvaiheen kuuleminen 14.4.–28.4.2016

Ehdotusvaihe

Tekninen ja ympäristölautakunta 31.5.2016 § 64, pöytäkirja

Kaavaehdotus nähtävillä 16.6.–15.8.2016

Kaavaehdotuksesta ei jätetty muistutuksia nähtävilläolon aikana.

Hyväksymisvaihe

Tekninen ja ympäristölautakunta 23.8.2016 § 99, esityslista

Kaava sai lainvoiman 20.10.2016