Kivimaa, Mukkulankatu 11

Tavoitteena on laajentaa kerrostalon piha-aluetta kaupungin puistoalueelle siten, että taloyhtiön jätekatos mahtuu omalle tontille. Kyseinen alue on tällä hetkellä vuokrattuna taloyhtiölle.
http://sisalto-tuotanto.lahti.fi/PalvelutSite/KaavoitusSite/PublishingImages/palvelut/kaavoitus/kivimaa-mukkulankatu-11/a2671%20mukkulankatu.jpg

Kyseessä on vaikutukseltaan vähäinen kaavamuutosehdotus, jonka hyväksyminen on delegoitu tekniselle ja ympäristölautakunnalle.

Aloitusvaihe

Asemakaavan muutos (A-2671) on tullut vireille kaavoituskatsauksessa 4.3.2015 yksityisen hakijan aloitteesta.

Luonnosvaihe

Luonnosvaiheen kuuleminen 14.4.–28.4.2016

Ehdotusvaihe

Tekninen ja ympäristölautakunta 31.5.2016 § 64, pöytäkirja

Kaavaehdotus nähtävillä 16.6.–15.8.2016

Kaavaehdotuksesta ei jätetty muistutuksia nähtävilläolon aikana.

Hyväksymisvaihe

Tekninen ja ympäristölautakunta 23.8.2016 § 99, esityslista

Kaava sai lainvoiman 20.10.2016