Siirry suoraan sisältöön

Koiskala–Tiiranmäen kaavarunko

Kaavatyössä tarkastellaan asuntojen lisäämistä alueelle, sekä uuden katuyhteyden linjaamista Ruukinkadulta Koiskalantielle. Kaavarungon tavoitteena on ohjata alueen monipuolista kehittämistä ja olla vaiheittain toteutettavan asemakaavoituksen pohjana. Kaavarunko ei ole vahvistettava kaava, vaan suunnittelun apuväline alueen yleis- ja asemakaavoitusta varten.
Koiskala-Tiiranmäen aluetta ilmakuvassa

Kaavarunko on tullut vireille kevään 2018 kaavoituskatsauksessa.

Aloitusvaihe

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 12.12.2018, päivitetty 19.2.2020

Kaavarunkotyötä esiteltiin ja siitä keskusteltiin Koiskalan kartanon tiloissa 10.1.2019. Tilaisuudessa kerättiin osallistujilta tietoa ja mielipiteitä suunnittelutyön tueksi.

Esitysmateriaali 10.1.2019
Yhteenveto tilaisuuden kommenteista

Koiskala-Tiiranmäen aluetta käsiteltiin Lahden suunta -työn 2017-2020 luonnoksen yhteydessä nähtävillä olleessa Lahden yleiskaavaluonnoksessa. Yleiskaavaluonnoksessa alueelle esitettiin kaksi luonnosvaihtoehtoa. Lahden suunta -luonnokseen voit tutustua Lahden suunta -työn verkkosivulla. Luonnoksesta saatiin runsaasti palautetta, 12 lausuntoa ja yli 80 mielipidettä, joista Koiskala-Tiiranmäen alueetta käsitti noin 20 mielipidettä. Lisäksi alueen maanomistajilta on saatu adressi. Kiitos aktiivisuudesta!

Luonnosvaihe meneillään

Kaavarunkoluonnos nähtävillä 12.3.–2.4.2020

Luonnos kuulutetaan nähtäville 11.3., kuulutus

Kaavarunkoluonnos ja -merkinnät
Kaavaselostuksen luonnos

Selvitykset
Koiskalan maisema- ja luontoselvitys, 2015 
Tiiranmäen maisemaselvitys, 2016
Koiskala–Sudenniemen maisemaselvitys, 2017
Koiskala-Tiiranmäki kaavarunkovaihtoehtojen vaikutusten arviointi, Sweco, 2019
Koiskala-Tiiranmäki kaavarunko, Liikenneselvitys ja yleissuunnitelma, A-Insinöörit Oy, 2019

Luonnosta koskevat mielipiteet voi esittää nähtävilläoloaikana 2.4.2020 mennessä kirjallisesti, sähköpostilla tai ottamalla yhteyttä puhelimitse tai muulla tavalla kaavarungon
valmistelusta vastaavaan asiantuntijaan. Kuulemisaika ei ole siirtynyt koronavirusepidemian vuoksi.

Nastolan kaavailtaa ei järjestetä 25.3., vaan sen ajankohta siirtyy. Seuraa ilmoituksia Lahti.fi-verkkosivuilla, Uudessa Lahdessa ja Nastola-lehdessä.

Ehdotusvaihe

Tekninen ja ympäristölautakunta -

Kaavaehdotus nähtävillä -

Hyväksymisvaihe

Tekninen ja ympäristölautakunta hyväksyy kaavarungon asemakaavoituksen pohjaksi. Kaavarunko ei ole oikeusvaikutteinen kaava vaan se laaditaan viitteeksi yleiskaavatyölle ja myöhemmin käynnistettäville asemakaavoille.