Siirry suoraan sisältöön

Koiskala–Tiiranmäen kaavarunko

Kaavatyössä tarkastellaan asuntojen lisäämistä alueelle, sekä uuden katuyhteyden linjaamista Ruukinkadulta Koiskalantielle. Kaavarungon tavoitteena on ohjata alueen monipuolista kehittämistä ja olla vaiheittain toteutettavan asemakaavoituksen pohjana. Kaavarunko ei ole vahvistettava kaava, vaan suunnittelun apuväline alueen yleis- ja asemakaavoitusta varten.
Koiskala-Tiiranmäen aluetta ilmakuvassa

Kaavarunko on tullut vireille kevään 2018 kaavoituskatsauksessa.

Aloitusvaihe meneillään

Selvitykset

Kaavarunkotyötä esiteltiin ja siitä keskusteltiin Koiskalan kartanon tiloissa 10.1.2019. Tilaisuudessa kerättiin osallistujilta tietoa ja mielipiteitä suunnittelutyön tueksi.

Koiskala-Tiiranmäen aluetta käsiteltiin Lahden suunta -työn 2017-2020 luonnoksen yhteydessä nähtävillä olleessa Lahden yleiskaavaluonnoksessa. Yleiskaavaluonnoksessa alueelle esitettiin kaksi luonnosvaihtoehtoa. Lahden suunta -luonnokseen voit tutustua Lahden suunta -työn verkkosivulla. Luonnoksesta saatiin runsaasti palautetta, 12 lausuntoa ja yli 80 mielipidettä, joista Koiskala-Tiiranmäen alueetta käsitti noin 20 mielipidettä. Lisäksi alueen maanomistajilta on saatu adressi. Kiitos aktiivisuudesta!

Luonnosvaihe

Kaavaluonnos kuultavana -

Ehdotusvaihe

Tekninen ja ympäristölautakunta -

Kaavaehdotus nähtävillä -

Hyväksymisvaihe

Kaupunginhallitus -

Kaupunginvaltuusto -

Kaava lainvoimainen -