Koiskala, Lämpökeskus

Kaavatyössä tarkennetaan alueellisen lämpövoimalaitoksen sijaintia ja kaavamääräyksiä.

Aloitusvaihe

Asemakaavan muutos (A-2660) laaditaan Lahti Energian aloitteesta. Kaavatyön vireille tulosta on ilmoitettu kaavoituskatsauksessa 15.3.2016.

Kaavatyötä esiteltiin Nastolan kaavaillassa 17.5.2017.

Luonnosvaiheen kuuleminen 22.6.-8.8.2017 

Ehdotusvaihe

Tekninen ja ympäristölautakunta -
Kaavaehdotus nähtävillä -

Hyväksymisvaihe

Kaupunginhallitus -
Kaupunginvaltuusto -
Kaava lainvoimainen -