Koiskala, Lämpökeskus

Kaavatyössä tarkennetaan alueellisen lämpövoimalaitoksen sijaintia ja kaavamääräyksiä.

Aloitusvaihe meneillään

Asemakaavan muutos (A-2660) laaditaan Lahti Energian aloitteesta. Kaavatyön vireille tulosta on ilmoitettu kaavoituskatsauksessa 15.3.2016.

Luonnosvaihe

Luonnosvaiheen kuuleminen -

Ehdotusvaihe

Tekninen ja ympäristölautakunta -

Kaavaehdotus nähtävillä -

Hyväksymisvaihe

Tekninen ja ympäristölautakunta -

Kaava lainvoimainen -