Siirry suoraan sisältöön

Kujala, Pippon liittymän itäpuoli

Tavoitteena on yritystoiminnan ja muun maankäytön osoittaminen liittymän läheisyyteen. Asemakaavoitus seuraa vireillä olevaa yleiskaavoitusta.

Asemakaavan muutos on tullut vireille kevään 2019 kaavoituskatsauksessa.

Aloitusvaihe meneillään

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma -

Luonnosvaihe

Kaavaluonnos kuultavana -

Ehdotusvaihe

Tekninen ja ympäristölautakunta -

Kaavaehdotus nähtävillä -

Hyväksymisvaihe

Kaupunginhallitus -

Kaupunginvaltuusto -