Siirry suoraan sisältöön

Kunnas, Pysäkkikatu 11

Käytöstä poistuneen Mäntymäen lastenkodin tontin muuttaminen asuinpientalokäyttöön ja radanvarren asemakaavoittaminen.
Mäntymäen lastenkoti

Asemakaavan muutos (A-2749) on tullut vireille kevään 2018 kaavoituskatsauksessa.

Aloitusvaihe

Luonnosvaihe

Kaavaluonnos kuultavana 15.11.–29.11.2018

Ehdotusvaihe

Tekninen ja ympäristölautakunta 13.2.2019 §22, pöytäkirja

Kaavaehdotus nähtävillä 7.3.–8.4.2019, kuulutus

Kaavaehdotuksesta ei jätetty muistutuksia nähtävilläolon aikana.

Hyväksymisvaihe meneillään

Kaupunginhallitus 29.4.2019 §106, pöytäkirja

Kaupunginvaltuusto 13.4.2019 §41, esityslista

Kaava lainvoimainen -​