Siirry suoraan sisältöön

Kytölä, Kytölänmäki II

Kaavatyön tavoitteena on jatkaa Kytölän alueen asemakaavoitusta. Työtä tehdään alueelle laaditun kaavarungon sekä maisema-, luonto- ja hulevesiselvitysten pohjalta.
http://sisalto-tuotanto.lahti.fi/PalvelutSite/KaavoitusSite/PublishingImages/palvelut/kaavoitus/kytola-kytolanmaki-ii/a2508_kuva.jpg

Aloitusvaihe

Asemakaavan muutos (A-2508a,
entinen tunnus A-2508)
 on tullut vireille kaavoituskatsauksessa 4.3.2011 kaupungin aloitteesta.

Selvitykset

Luonnosvaihe

Luonnosvaiheen kuuleminen 10.12.2012–4.1.2013

Yleisötilaisuus 11.12.2012

Ehdotusvaihe

Tekninen lautakunta 6.8.2013 § 123, pöytäkirja

Kaavaehdotus oli nähtävillä 22.8.–23.9.2013

Hyväksymisvaihe

Kaupunginhallitus 10.2.2014 § 59, pöytäkirja

Kaupunginvaltuusto 10.3.2014 § 20, pöytäkirja

Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätös

Kaupunginhallitus 14.9.2015 § 298, pöytäkirja 

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös 8.9.2016 (3760, 1863/1/15, 1962/1/15)

Kaava sai lainvoiman 15.9.2016, kuulutus