Kytölä, Tyynentie 2–8

Tavoitteena on muuttaa pienteollisuustonttien korttelialue omakotitaloalueeksi viereisen rakenteen mukaisesti ottaen huomioon Savontien liikennemelu.

Aloitusvaihe

Asemakaavan muutos (A-2626) on tullut vireille kaavoituskatsauksessa 3.3.2014 yksityisen hakijan aloitteesta.

Lähtötiedot

Asukasilta 26.1.2015

Luonnosvaihe

Luonnosvaiheen kuuleminen 24.9.–7.10.2015

Ehdotusvaihe

Tekninen lautakunta 27.10.2015 § 129, pöytäkirja

Kaavaehdotus oli nähtävillä 26.11.–31.12.2015

Hyväksymisvaihe

Kaupunginhallitus 6.6.2016 § 176, esityslista

Kaupunginvaltuusto 13.6.2016 § 66, esityslista

Kaava sai lainvoiman 4.8.2016