Laune, Eteläisen kehätien osa, Porvoonjoentien länsipuoli

Kaavatyön tavoitteena on mahdollistaa Eteläisen kehätien jalankulun ja pyöräilyn väylän sekä Porvoonjoen uoman siirron toteuttaminen osin yksityiselle maalle.
http://sisalto-tuotanto.lahti.fi/PalvelutSite/KaavoitusSite/PublishingImages/a2688%20kuva.jpg

​Aloitusvaihe

Asemakaava (A-2688) on tullut vireille erillisellä ilmoituksella elokuussa 2016. Asemakaava laaditaan Lahden kaupungin aloitteesta.

Luonnosvaihe

Luonnosvaiheen kuuleminen 11.8.–9.9.2016

Ehdotusvaihe

Tekninen ja ympäristölautakunta ​18.10.2016 § 140, esityslista

Kaavaehdotus nähtävillä 3.11.–5.12.2016

Hyväksymisvaihe

Kaupunginhallitus 9.1.2017 § 12, pöytäkirja

Kaupunginvaltuusto 23.1.2017 § 9, esityslista

Kaava lainvoimainen 9.3.2017