Siirry suoraan sisältöön

Laune, Porvoonjoentie 8

Tavoitteena on jakaa iso pientalotontti ja kehittää viereisten tonttien liikennejärjestelyjä.
http://sisalto-tuotanto.lahti.fi/PalvelutSite/KaavoitusSite/PublishingImages/a2664%20Porvoonjoentie%208.jpg

Aloitusvaihe

Asemakaavatyö (kaavatyön tunnus A-2664a, entinen tunnus A-2664) on tullut vireille kaupungin aloitteesta kaavoituskatsauksessa 15.3.2016.

Luonnosvaihe

Luonnosvaiheen kuuleminen 11.8.–31.8.2016.

Ehdotusvaihe

Tekninen ja ympäristölautakunta 3.11.2016 § 139, esityslista

Kaavaehdotus nähtävillä 3.11.–5.12.2016

Hyväksymisvaihe

Kaupunginhallitus 9.1.2017 § 11, pöytäkirja

Kaupunginvaltuusto 23.1.2017 § 8, esityslista

Kaava lainvoimainen 9.3.2017