Siirry suoraan sisältöön

Laune, Tuhkimontie 3

Kaavamuutoksen tarkoituksena on mahdollistaa ison omakotitontin jakaminen kahdeksi erilliseksi omakotitontiksi. Samalla lisätään rakennusoikeutta, joka mahdollistaa uuden asuinrakennuksen rakentamisen ja vastaa lähiympäristön omakotitonttien rakennusoikeutta.

​Asemakaavan muutoksen (A-2772) vireilletulosta ilmoitetaan valmisteluvaiheen kuulemisen yhteydessä kirjeitse 9.5.2019.

Vaikutukseltaan vähäisen kaavan muutosehdotuksen hyväksyy tekninen ja ympäristölautakunta.

Aloitusvaihe

  • Kaavatyössä ei laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa.

Luonnosvaihe

Kaavaluonnos kuultavana 9.5–24.5.2019

Ehdotusvaihe

Tekninen ja ympäristölautakunta 18.6.2019 § 89, pöytäkirja

Kaavaehdotus nähtävillä 8.8.–9.9.2019

Hyväksymisvaihe meneillään

Tekninen ja ympäristölautakunta 15.10.2019 §138, esityslista

Kaava lainvoimainen -