Siirry suoraan sisältöön

Möysä, Askonkatu 7–12, Asko II

Radanvarren alueesta rakentuu Lahden ydinkeskustaan integroituva, tiivis ja urbaani kaupunginosa, jossa liike-elämän ja asumisen toiminnot yhdistyvät kattaviin yksityisiin ja julkisiin palveluihin. Tavoitteena on suunnitella kaupunkikuvallisesti korkeatasoinen, resurssitehokas, älykkään teknologian edelläkävijäalue.
http://sisalto-tuotanto.lahti.fi/PalvelutSite/KaavoitusSite/PublishingImages/palvelut/kaavoitus/moysa-asko-ii/a2644%20havainnekuva.jpg

Aloitusvaihe

Asemakaavan muutos (uusi kaavatunnus A-2644a, vanha tunnus A-2644) on tullut vireille kaavoituskatsauksessa 3.3.2014 yksityisen hakijan aloitteesta.

Lähtötiedot

Luonnosvaihe

Luonnosvaiheen kuuleminen 18.2.–11.3.2016

Kaavatyötä esiteltiin keskusta-alueen kaavaillassa tiistaina 24.5.2016.

Ehdotusvaihe

Tekninen ja ympäristölautakunta 13.12.2016 § 177, pöytäkirja

Kaavaehdotus nähtävillä 12.1.–13.2.2017, nähtävilläoloa jatkettu 14.2 - 27.2.2017.

Kaavatyötä esiteltiin asukasillassa BW Towerissa 6.2.2017

Kaavatyötä ja siihen liittyviä hulevesiratkaisuja esiteltiin asukasillassa 20.4.2017.

Esitysmateriaali

Hyväksymisvaihe

Kaupunginhallitus 29.5.2017 §179, esityslista

Kaupunginvaltuusto 19.6.2017 §100, esityslista

Kaava lainvoimainen 17.8.2017