Möysä, Ahtialantie 9, vanha pelastusasema

Tavoitteena mahdollistaa julkisten rakennusten korttelialueen tontin muuttaminen uuteen käyttötarkoitukseen ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten säilyminen.

Aloitusvaihe

Asemakaavan muutos (A-2608a) on tullut vireille kaavoituskatsauksessa 3.3.2014 kaupungin aloitteesta.

Lähtötiedot

Luonnosvaihe

Luonnosvaiheen kuuleminen 7.4.–25.4.2014

Korttelisuunnittelukilpailu
Lahden kaupungin maankäyttö järjesti Möysän vanhan paloaseman alueesta korttelisuunnittelukilpailun, joka päättyi 30.4.2015. Kilpailuun saatiin neljä ehdotusta. Tekninen lautakunta päätti 25.8.2015 (§ 101) arvosteluryhmän esityksen pohjalta kilpailun voittajaksi korkeimman yhteispistemäärän saaneen YIT:n ehdotuksen "wEDGEs", jossa pääsuunnittelijana oli Arkkitehtipalvelu Oy Jyväskylä.

Kaavahanketta esiteltiin keskustan kaavailloissa 4.6.2014 ja 28.10.2015.

Ehdotusvaihe

Tekninen ja ympäristölautakunta 31.5.2016 § 65, esityslista

Kaavaehdotus nähtävillä 16.6.–15.8.2016

Muutettu kaavaehdotus aineistoineen, lokakuu 2016

Kaavahanketta esiteltiin keskustan kaavaillassa 24.5.2016.

Hyväksymisvaihe meneillään

Kaupunginhallitus 31.10.2016 § 299, pöytäkirja

Kaupunginvaltuusto 7.11.2016 §, pöytäkirja

Kaupunginvaltuuston päätöksestä jätetty valitus Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen.

Kaupunginhallitus 16.1.2017 § 19, pöytäkirja

Hämeenlinnan hallinto-oikeus hylkäsi valituksen 5.5.2017. Päätöksestä on valitettu korkeimpaan hallinto-oikeuteen (9.6.2017).