Möysä, Askonkatu 7–12, Asko II

Asemakaavan tarkistaminen alueen kokonaissuunnitelman ja osin jo tapahtuneen toiminallisen muutoksen mukaisesti.

Aloitusvaihe

Asemakaavan muutos (A-2644) on tullut vireille kaavoituskatsauksessa 3.3.2014 yksityisen hakijan aloitteesta.

Lähtötiedot

Luonnosvaihe

Luonnosvaiheen kuuleminen 18.2.–11.3.2016

Kaavatyötä esiteltiin keskusta-alueen kaavaillassa tiistaina 24.5.2016.

Ehdotusvaihe meneillään

Tekninen ja ympäristölautakunta 13.12.2016 § 177, pöytäkirja

Kaavaehdotus nähtävillä 12.1.–13.2.2017, nähtävilläoloa jatkettu 14.2 - 27.2.2017.

Kaavatyötä esiteltiin asukasillassa BW Towerissa 6.2.2017

Kaavatyötä ja siihen liittyviä hulevesiratkaisuja esiteltiin asukasillassa 20.4.2017.

Esitysmateriaali

Hyväksymisvaihe

Kaupunginhallitus -

Kaupunginvaltuusto -