Siirry suoraan sisältöön

Mukkula, Mukkulan koulun ja liikunta-alueen ympäristö

Tavoite on mahdollistaa noin 6500 m2 kokoisen liikuntahallin rakentaminen Mukkulan urheilualueelle muuttamalla osa urheilu-ja virkistyspalveluiden aluetta sekä Haavepuiston aluetta urheilutoimintaa
palvelevien rakennusten tontiksi.

Asemakaavan muutos (A-2763a, entinen tunnus A-2763) on tullut vireille kevään 2019 kaavoituskatsauksessa.

Aloitusvaihe

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 3.5.2019

Luonnosvaihe

Luonnosvaiheen kuuleminen 16.–31.5.2019

Kaavaluonnos
Luonnosvaiheen lausunnot

Ehdotusvaihe

Tekninen ja ympäristölautakunta 10.12.2019 §163, pöytäkirja

Kaavaehdotus nähtävillä 16.1.-17.2.2020, kuulutus

Kaavaehdotuskartta
Kaavaselostus
Tonttijakokartta

Hyväksymisvaihe

Muutetut kaava-asiakirjat, A-2763a

Kaavaehdotuskartta, muutettu
Kaavaselostus, muutettu
Tonttijakokartta, muutettu

Kaupunginhallitus 2.3.2020 §50, pöytäkirja

Kaupunginvaltuusto 9.3.2020 §25, pöytäkirja

Kaava lainvoimainen 22.5.2020