Siirry suoraan sisältöön

Mukkula, Mukkulan koulun ja liikunta-alueen ympäristö

Tavoite on mahdollistaa noin 6500 m2 kokoisen liikuntahallin rakentaminen Mukkulan urheilualueelle muuttamalla osa urheilu-ja virkistyspalveluiden aluetta sekä Haavepuiston aluetta urheilutoimintaa
palvelevien rakennusten tontiksi.

Asemakaavan muutos on tullut vireille kevään 2019 kaavoituskatsauksessa.

Aloitusvaihe

Luonnosvaihe meneillään

Luonnosvaiheen kuuleminen 16.–31.5.2019

Ehdotusvaihe

Tekninen ja ympäristölautakunta -

Kaavaehdotus nähtävillä -

Hyväksymisvaihe

Kaupunginhallitus -

Kaupunginvaltuusto -