Siirry suoraan sisältöön

Mukkula, Mukkulan matkailualue

Tavoitteena on Mukkulan leirintäalueen kehittäminen monipuoliseksi matkailupalvelujen korttelialueeksi ottaen huomioon alueen julkinen käyttö ja maisema-arvot. Asemakaavan muutoksen yhteydessä tarkastellaan myös kulttuurihistoriallisesti arvokkaan Mukkulan kartanon ympäristöä.
http://sisalto-tuotanto.lahti.fi/PalvelutSite/KaavoitusSite/PublishingImages/palvelut/kaavoitus/mukkula-mukkulan-matkailualue/a2566%20matkailualue.jpg

​Kaavatyö on hyväksymisvaiheessa.

Aloitusvaihe

Asemakaavan muutos (A-2566a, entinen kaavatunnus A-2566) on tullut vireille kaavoituskatsauksessa 2.3.2012 kaupungin aloitteesta.

Lähtötiedot

Kaavatyötä esiteltiin asukasillassa 3.10.2013

Luonnosvaihe

Luonnosvaiheen kuuleminen 8.6.–31.7.2015

Ehdotusvaihe

Tekninen lautakunta 8.12.2015 § 150, pöytäkirja

Kaavaehdotus oli nähtävillä ​7.1.–8.2.2016

Hyväksymisvaihe

Kaupunginhallitus 31.10.2016 § 303

Kaupunginvaltuusto 7.11.2016 § 105, esityslista

Kaava on saanut lainvoiman 22.12.2016