Siirry suoraan sisältöön

Mukkula, Mukkulankatu 19, 21 ja 23, Isku

Kaavatyön tavoitteena on mahdollistaa toimitilarakennuksen ja teollisuustonttien kehittäminen käyttötarkoituksen, pysäköinnin, liikennejärjestelyjen ja muiden toimintojen osalta.

Aloitusvaihe

Asemakaavan muutos (A-2641) tuli vireille kaavoituskatsauksessa 4.3.2015. Kaavamuutos laaditaan yksityisten hakijoiden aloitteesta.

Selvitykset

Luonnosvaihe

Luonnosvaiheen kuuleminen 16.5.–29.5.2016

Ehdotusvaihe

Tekninen ja ympäristölautakunta 20.9.2016 § 121, pöytäkirja

Kaavaehdotus nähtävillä 6.10.–7.11.2016

Hyväksymisvaihe

Kaupunginhallitus 20.2.2017 § 55, pöytäkirja

Kaupunginvaltuusto 20.3.2017 § 22, pöytäkirja

Kaava lainvoimainen 4.5.2017