Nähtävillä olevat kaavat

Kaavaehdotukset

Kaavaehdotus on julkisesti nähtävillä 30 päivän ajan. Nähtävilläolon aikana kaupunkilaiset ja muut osalliset voivat tehdä kirjallisen muistutuksen kaavaehdotuksesta. 

Kaavaehdotus nähtävillä 6.4. - 8.5.2017

Kuulutus

Muistutus kaavaehdotuksesta

Muistutus kaavaehdotuksesta osoitetaan tekniselle ja ympäristölautakunnalle, ja sen voi toimittaa sähköpostitse nähtävilläoloajan kuluessa (diaari.teky@lahti.fi).

Muistutuksen voi myös toimittaa Lahti-pisteeseen:

  • Lahti-Piste, Lahden pääkirjasto (Kirkkokatu 31), avoinna ma ja ke klo 8.00-18.00 sekä ti-to-pe klo 8.00-16.00.
  • Lahti-piste, Nastola: Pekkalantie 5, 15560 Nastola, avoinna ma-pe klo 9.00–15.00

    (Huom. Lahti-Piste, Nastolan avoinnaoloaika kuulutuksissa on vanha.)

Kaavaluonnokset

Kaavaluonnosten kuulemisaika on vähintään 14 vuorokautta.

Kaavaluonnos kuultavana 24.4. - 8.5.2017

Kuulemiskirje

Mielipide kaavaluonnoksesta

Osalliset voivat lausua kaavaluonnoksesta mielipiteensä kuulemisaikana. Mielipiteen voi lähettää suoraan kaavan laatijalle kirjallisesti (etunimi.sukunimi@lahti.fi) tai ottaa yhteyttä muulla tavoin.​