Siirry suoraan sisältöön

Nähtävillä olevat kaavat

Kaavaehdotukset

Kaavaehdotus on julkisesti nähtävillä 30 päivän ajan. Nähtävilläolon aikana kaupunkilaiset ja muut osalliset voivat tehdä kirjallisen muistutuksen kaavaehdotuksesta. 

Kaavaehdotus nähtävillä 19.10. - 20.11.2017

Kuulutus

Kaavaehdotus nähtävillä 5.10 - 6.11.2017

Kuulutus

Kaavaehdotus nähtävillä 21.9. - 23.10.2017

Kuulutus

Muistutus kaavaehdotuksesta

Muistutus kaavaehdotuksesta osoitetaan tekniselle ja ympäristölautakunnalle, ja sen voi toimittaa sähköpostitse nähtävilläoloajan kuluessa (diaari.teky@lahti.fi).

Muistutuksen voi myös toimittaa Lahti-pisteeseen. Varmista aukioloajat ja osoite Lahti-Pisteen verkkosivulta.

 

Kaavaluonnokset

Kaavaluonnosten kuulemisaika on vähintään 14 vuorokautta.

Kaavaluonnos kuultavana 12.10 - 31.10.2017

Kaavaluonnos kuultavaa 12.10. - 26.10.2017

Mielipide kaavaluonnoksesta

Osalliset voivat lausua kaavaluonnoksesta mielipiteensä kuulemisaikana. Mielipiteen voi lähettää suoraan kaavan laatijalle kirjallisesti (etunimi.sukunimi@lahti.fi) tai ottaa yhteyttä muulla tavoin.​

 

Uudet osallistumis- ja arviointisuunnitelmat

Asemakaavatöiden tavoitteista kannattaa kertoa mielipiteensä jo varhaisessa vaiheessa, kun työ alkaa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa on kuvattu kaavatyön tavoitteet ja tapa, miten osallistumista järjestetään. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta voit jättää suoraan palautetta kaavan laatijalle kirjallisesti(etunimi.sukunimi@lahti.fi) tai ottamalla yhteyttä muulla tavoin. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmat pidetään listattuna tällä sivulla kuukauden ajan niiden julkaisusta. Kaikki tekeillä olevat kaavat on listattu kaavoituskohteet-osiossa.