Siirry suoraan sisältöön

Nähtävillä olevat kaavat

Kaavaehdotukset

Kaavaehdotus on julkisesti nähtävillä 30 päivän ajan. Nähtävilläolon aikana kaupunkilaiset ja muut osalliset voivat tehdä kirjallisen muistutuksen kaavaehdotuksesta. 

Kaavaehdotukset nähtävillä 6.9. - 8.10.2018

Kuulutus

Muistutus kaavaehdotuksesta

Muistutus kaavaehdotuksesta osoitetaan tekniselle ja ympäristölautakunnalle, ja sen voi toimittaa sähköpostitse nähtävilläoloajan kuluessa Lahden kaupungin kirjaamoon (kirjaamo@lahti.fi).

Muistutuksen voi myös toimittaa Lahti-pisteeseen. Varmista aukioloajat ja osoite Lahti-Pisteen verkkosivulta.


Kaavaluonnokset

Kaavaluonnosten kuulemisaika on vähintään 14 vuorokautta.

Luonnosvaiheen kuuleminen 6.9. - 26.9.2018

Mielipide kaavaluonnoksesta

Osalliset voivat lausua kaavaluonnoksesta mielipiteensä kuulemisaikana. Mielipiteen voi lähettää kuulemisaikana sähköpostitse Lahden kaupungin kirjaamoon (kirjaamo@lahti.fi) tai ottaa yhteyttä muulla tavoin kaavan laatijaan.
 

Uudet osallistumis- ja arviointisuunnitelmat


Asemakaavatöiden tavoitteista kannattaa kertoa mielipiteensä jo varhaisessa vaiheessa, kun työ alkaa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa on kuvattu kaavatyön tavoitteet ja tapa, miten osallistumista järjestetään. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta voit jättää suoraan palautetta kaavan laatijalle kirjallisesti(etunimi.sukunimi@lahti.fi) tai ottamalla yhteyttä muulla tavoin. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmat pidetään listattuna tällä sivulla kuukauden ajan niiden julkaisusta. Kaikki tekeillä olevat kaavat on listattu kaavoituskohteet-osiossa.