Siirry suoraan sisältöön

Nähtävillä olevat kaavat

Kaavaehdotukset

Kaavaehdotus on julkisesti nähtävillä 30 päivän ajan. Nähtävilläolon aikana kaupunkilaiset ja muut osalliset voivat tehdä kirjallisen muistutuksen kaavaehdotuksesta.

Nähtävillä oleva kaavaehdotus 12.9.–14.10.2019

Kuulutus

Muistutus kaavaehdotuksesta

Muistutus kaavaehdotuksesta osoitetaan tekniselle ja ympäristölautakunnalle, ja sen voi toimittaa sähköpostitse nähtävilläoloajan kuluessa Lahden kaupungin kirjaamoon (kirjaamo@lahti.fi) ja muistutuksen paperisena voi toimittaa pääkirjaston Lahti-Pisteeseen, Kirkkokatu 31, 15140 Lahti.

Nastolan Lahti-Piste toimii pop up-palveluna.
Varmista aukioloajat ja osoitteet Lahti-Pisteen verkkosivulta.


Kaavaluonnokset

Kaavaluonnosten kuulemisaika on vähintään 14 vuorokautta.

Kaavaluonnos kuultavana 12.9.–3.10.2019

Kaavaluonnos kuultavana 17.9. - 30.9.2019

Mielipide kaavaluonnoksesta

Osalliset voivat lausua kaavaluonnoksesta mielipiteensä kuulemisaikana. Mielipiteen voi lähettää kuulemisaikana sähköpostitse Lahden kaupungin kirjaamoon (kirjaamo@lahti.fi) tai ottaa yhteyttä muulla tavoin kaavan laatijaan.
 

Uudet osallistumis- ja arviointisuunnitelmat

Asemakaavatöiden tavoitteista kannattaa kertoa mielipiteensä jo varhaisessa vaiheessa, kun työ alkaa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa on kuvattu kaavatyön tavoitteet ja tapa, miten osallistumista järjestetään. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta voit jättää suoraan palautetta kaavan laatijalle kirjallisesti (etunimi.sukunimi@lahti.fi) tai ottamalla yhteyttä muulla tavoin. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmat pidetään listattuna tällä sivulla kuukauden ajan niiden julkaisusta. Kaikki tekeillä olevat kaavat on listattu kaavoituskohteet-osiossa.