Siirry suoraan sisältöön

Nastola, Aurantie 1

Kaavamuutoksen tavoitteena on muuttaa yleisten rakennusten korttelialueen tontti asumiskäyttöön sekä selkeyttää puistojen kaavamerkintöjä.
Lääkäritalo, joka sijaitsee Aurantie 1:n kaavamuutosalueella.

​Asemakaavan muutos (A-2780) on tullut vireille kevään 2019 kaavoituskatsauksessa. Kaavamuutos laaditaan Lahden kaupungin aloitteesta.

Kaavamuutosehdotus on vaikutukseltaan vähäinen, ja sen hyväksyy tekninen ja
ympäristölautakunta.

Aloitusvaihe

Luonnosvaihe

Luonnosvaiheen kuuleminen 29.8. - 12.9.2019

Ehdotusvaihe meneillään

Tekninen ja ympäristölautakunta 15.10.2019 §139, esityslista

Kaavaehdotus nähtävillä -

Hyväksymisvaihe

Kaupunginhallitus -

Kaupunginvaltuusto -