Siirry suoraan sisältöön

Nastolan kirkonkylä, Turpeensalmi

Kaavatyön yhteydessä tehtyjen selvitysten perusteella alueelle ei pystytä toteuttamaan taloudellisesti ja toiminnallisesti perustellulla tavalla osayleiskaavan mukaista asuinrakentamista. Alueen asemakaavoittamisesta pientalorakentamiseen on luovuttu. Alueen osayleiskaava tarkistetaan Lahden suunta -työn yhteydessä. Alueen asemakaavoittaminen käynnistetään vasta yleiskaavan tarkistuksen jälkeen.

Aloitusvaihe

Asemakaavan muutos

  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma -

Luonnosvaihe

Luonnosvaiheen kuuleminen -

Ehdotusvaihe

Tekninen ja ympäristölautakunta -

Kaavaehdotus nähtävillä -

Hyväksymisvaihe

Tekninen ja ympäristölautakunta -

Kaava lainvoimainen -