Nastolan kirkonkylä, Hattisenranta

Tavoitteena on laatia asemakaava, jolla vahvistetaan ja eheytetään olevaa Nastolan kirkonkylän taajamarakennetta luomalla asuinpientaloille tarkoitettu asuinalue, jolle tulisi 11 tonttia.

​Aloitusvaihe

Asemakaava (N088)

Lähtötiedot

Luonnosvaihe

Luonnosvaiheen kuuleminen 19.4.–20.5.2013

Ehdotusvaihe

Kaavaehdotus nähtävillä 17.10. - 1.12.2014

Hyväksymisvaihe meneillään

Kaava ei ole saanut lainvoimaa