Nastolan kirkonkylä, Pappila

Kaavatyön tavoitteena on jakaa suuri tontti.

Aloitusvaihe

Asemakaavan muutos (N089)

  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma -

Luonnosvaihe

Luonnosvaiheen kuuleminen -

Ehdotusvaihe

Tekninen ja ympäristölautakunta -

Kaavaehdotus nähtävillä -

Hyväksymisvaihe

Tekninen ja ympäristölautakunta -

Kaava lainvoimainen -