Nastolan kirkonkylä, Turpeensalmi

Kaavatyössä selvitetään mahdollisuutta osoittaa alueelle pientaloasutusta. Kaavatyön arvioitu kesto on vuodet 2016–2017.

Aloitusvaihe

Asemakaavan muutos

  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma -

Luonnosvaihe

Luonnosvaiheen kuuleminen -

Ehdotusvaihe

Tekninen ja ympäristölautakunta -

Kaavaehdotus nähtävillä -

Hyväksymisvaihe

Tekninen ja ympäristölautakunta -

Kaava lainvoimainen -