Niemi, Laatikkotehtaankatu

Kaavatyössä osoitetaan kampusrakennusten välinen liikenneyhteys.

Aloitusvaihe

Asemakaavan muutos (A-2584) on tullut vireille
18.5.2013 kaupungin ja yksityisen hakijan aloitteesta.

Luonnosvaihe

Luonnosvaiheen kuuleminen -

Ehdotusvaihe

Tekninen ja ympäristölautakunta -

Kaavaehdotus nähtävillä -

Hyväksymisvaihe

Kaupunginhallitus -

Kaupunginvaltuusto -

Kaava lainvoimainen -