Niemi, Vuoripojankatu, Stark

Tavoitteena on tarkistaa asemakaava pääosin jo toteutuneen liike- ja varastorakennuksen ja alueen kehittämistavoitteiden mukaisesti.

Aloitusvaihe

Asemakaavan muutos (A-2476) on tullut vireille kaavoituskatsauksessa 04.03.2009 yksityisen hakijan aloitteesta.

Luonnosvaihe

Luonnosvaiheen kuuleminen 20.8. –30.9.2009

Ehdotusvaihe

Tekninen ja ympäristölautakunta -

Kaavaehdotus nähtävillä -

Hyväksymisvaihe

Kaupunginhallitus -

Kaupunginvaltuusto -

Kaava lainvoimainen -