Niemi, Vuoripojankatu, Stark

Tavoitteena on tarkistaa Niemen radan ympäristön kaavamääräyksiä ja käyttötarkoituksia sekä kaavoittaa jalankulku- ja pyöräilyväylä. Suunnittelualueen rajausta on laajennettu vuonna 2017.

Aloitusvaihe

Asemakaavan muutos (A-2476) on tullut vireille kaavoituskatsauksessa 04.03.2009 yksityisen hakijan aloitteesta.

Luonnosvaihe

Luonnosvaiheen kuuleminen 20.8. –30.9.2009

Luonnosvaiheen kuuleminen tullaan järjestämään uudelleen syksyn 2017 aikana.

Ehdotusvaihe

Tekninen ja ympäristölautakunta -

Kaavaehdotus nähtävillä -

Hyväksymisvaihe

Kaupunginhallitus -

Kaupunginvaltuusto -

Kaava lainvoimainen -