Nikkilä, Sokeritopankatu 29

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on jakaa tontti kahteen osaan. Muodostuvien tonttien pinta-alat ovat, tontti 83 on 1293 m² ja tontti 84 on 1419 m². Rakennusoikeudeksi osoitetaan 220 km² kummallekin tontille.

​Kyseessä on vaikutukseltaan vähäinen asemakaavan muutos, jonka hyväksyy tekninen ja ympäristölautakunta.

Aloitusvaihe

Asemakaavan muutos (A-2670) on tullut vireille kaavoituskatsauksessa 15.3.2016 yksityisen hakijan aloitteesta.

Luonnosvaihe

Luonnosvaiheen kuuleminen 9.3 – 24.3.2016

Ehdotusvaihe

Tekninen ja ympäristölautakunta 3.5.2015 § 54, pöytäkirja

Kaavaehdotus nähtävillä 19.5.–20.6.2016, kuulutus

Hyväksymisvaihe

Tekninen ja ympäristölautakunta 23.8.2016 § 98, esityslista

Kaava sai lainvoiman 20.10.2016