Siirry suoraan sisältöön

Paavola, Onnelantie 2

Tavoitteena on muuttaa kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden seurakuntarakennusten tontti asuinkäyttöön.
Onnelantie 2:n rakennus Paavolassa

Asemakaavan muutos (A-2691) on tullut vireille kaavoituskatsauksessa 8.3.2018. Kaavamuutosta on hakenut yksityinen hakija.

Aloitusvaihe

Selvitykset

Kaavatyötä on esitelty keskusta-alueen kaavailloissa 24.5.2017, 9.11.2017 ja 17.10.2018, jolloin suunnitelmista on päässyt kertomaan mielipiteensä.

Luonnosvaihe

Luonnosvaiheen kuuleminen 14.2.–1.3.2019

Kaavatyöstä järjestettiin yleisötilaisuus 20.2.2019, jossa saattoi kommentoida kaavaluonnoksia.
Keskustaillassa 12.6.2019 tehtiin tilannekatsaus kaavatyön etenemiseen.

Ehdotusvaihe meneillään

Tekninen ja ympäristölautakunta 15.10.2019 §137, esityslista

Kaavaehdotus nähtävillä -

Hyväksymisvaihe

Kaupunginhallitus -

Kaupunginvaltuusto -

Kaava lainvoimainen -