Siirry suoraan sisältöön

Paavola, Onnelantie 2

Tavoitteena on muuttaa kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden seurakuntarakennusten tontti asuinkäyttöön.
Onnelantie 2:n rakennus Paavolassa

Asemakaavan muutos (A-2691b) on tullut vireille kaavoituskatsauksessa 8.3.2018. Kaavamuutosta on hakenut yksityinen hakija.

Aloitusvaihe
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 8.2.2019

Viranomaisneuvottelun muistio, 17.10.2016

Selvitykset
Kiinteistökatselmus, Vahanen, 2015
Sisäilma- ja rakennetutkimus, Polygon, 2017
Ympäristöterveyden lausunto, 2017
Rakennushistoriallinen selvitys, Arkkitehtitoimisto Virpi Tervonen, 2018

Kaavatyötä on esitelty keskusta-alueen kaavailloissa 24.5.2017, 9.11.2017 ja 17.10.2018, jolloin suunnitelmista on päässyt kertomaan mielipiteensä.
Esitysmateriaali, 17.10.2018.

Luonnosvaihe

Luonnosvaiheen kuuleminen 14.2.–1.3.2019
Kaavaluonnos, vaihtoehto 1
Kaavaluonnos, vaihtoehto 2
Katujulkisivut
Asemakaavaselostuksen luonnos
Luonnosvaiheen lausunnot
Luonnosvaiheen mielipiteet

Kaavatyöstä järjestettiin yleisötilaisuus 20.2.2019, jossa saattoi kommentoida kaavaluonnoksia.
Keskustaillassa 12.6.2019 tehtiin tilannekatsaus kaavatyön etenemiseen.

Ehdotusvaihe 1

Tekninen ja ympäristölautakunta 15.10.2019 §137, pöytäkirja

Teknisen ja ympäristölautakunnan äänestyslista

Kaavaehdotus nähtävillä 7.11.–9.12.2019

Kaavaehdotus, A-2691
Kaavaselostus
Havainnollistava aineisto
Kaavaluonnosten ja kaavaehdotuksen vertailu

Muutetut ja uudet kaava-asiakirjat, A-2691a

Kaavaehdotuskartta, A-2691a
Kaavaselostus
Havainnollistava aineisto
Ehdotusvaiheen 1 lausunnot
Ehdotusvaiheen 1 muistutukset
Tiivistelmät lausunnoista ja vastineet, ehdotusvaihe 1
Tiivistelmät muistutuksista ja vastineet, ehdotusvaihe 1
Viherkerroin tuloskortti

Kaupunginhallitus 30.3.2020 §83, pöytäkirja
Kaupunginhallitus palautti kaavan uudelleen valmisteltavaksi.

Ehdotusvaihe 2, meneillään

Tekninen ja ympäristölautakunta 19.5.2020 §63, pöytäkirja
Tekninen ja ympäristölautakunta hyväksyi kaavan nähtäville.

Uusi kaavaehdotus nähtävillä 4.6.–6.7.2020

Kuulutus

Muutettu kaavaehdotuskartta ja havainnollistava aineisto, A-2691b

Kaavaehdotuskartta
Havainnollistava aineisto
Kaavaselostus
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Viherkerroin laskentataulukko

Lisätietoja kaavatyöstä antaa 15.–22.6. välisenä aikana kaupunginarkkitehti Anne Karvinen-Jussilainen, p. 050 387 8715, anne-karvinen-jussilainen@lahti.fi. Muina aikoina kannattaa ottaa yhteyttä kaavatyöstä vastaavaan kaavoitusarkkitehti Päivi Airakseen.

Kaavatyötä esiteltiin Keskustan kaavaillassa 3.6.2020

Hyväksymisvaihe

Kaupunginhallitus -

Kaupunginvaltuusto -

Kaava lainvoimainen -