Pirttiharju, Koneharjunkatu 4-6

Tavoitteena on muuttaa pohjavedenmuodostumisalueella oleva teollisuusalue rivitalo- tai kaupunkipientaloalueeksi sekä kaavoittaa jo olemassa oleva katuyhteys

Aloitusvaihe

Asemakaavan muutos (A-2605a, entinen kaavatunnus A-2605) on tullut vireille 3.3.2014 yksityisen hakijan ja kaupungin aloitteesta.

Lähtötiedot

Luonnosvaihe

Luonnosvaiheen kuuleminen 30.10.-13.11.2014

Ehdotusvaihe

Tekninen lautakunta 20.1.2015 § 5, pöytäkirja

Kaavaehdotus oli nähtävillä 5.2.–9.3.2015

Hyväksymisvaihe

Kaupunginhallitus 7.9.2015 § 273, pöytäkirja

Kaupunginvaltuusto 14.9.2015 § 72, pöytäkirja

Kaupunginhallitus 14.12.2015 § 354, pöytäkirja

Hämeenlinnan hallinto-oikeus 23.05.2016, päätös

Kaava sai lainvoiman 24.11.2016