Pirttiharju, Peisalankatu 19

Tavoitteena on jakaa tontti (2091 m2) kahteen osaan (900 m2 ja 1191 m2) ja lisätä rakennusoikeutta siten, että molemmilla perustettavilla tonteilla rakennusoikeus on 220 kerrosalaneliömetriä.

​Aloitusvaihe

Asemakaavan muutos (A-2675) on tullut vireille kaavoituskatsauksessa 15.3.2016 yksityisen hakijan aloitteesta.

Luonnosvaihe 

Luonnosvaiheen kuuleminen 20.4.–4.5.2016

Ehdotusvaihe

Tekninen ja ympäristölautakunta 14.6.2016 § 88, pöytäkirja

Kaavaehdotus nähtävillä 4.8.–5.9.2016

Hyväksymisvaihe

Tekninen ja ympäristölautakunta 20.9.2016 § 115, esityslista

Kaava lainvoimainen 3.11.2016