Siirry suoraan sisältöön

Pirttiharju, Rakuunankatu 17

Kaavan tavoitteena on tiivistää pientaloaluetta jakamalla suuri omakotitontti.
Rakuunankatu 17:n kaavatyön suunnittelualueella sijaitsevia rakennuksia.

​Asemakaavan muutos (A-2765) tulee vireille maaliskuun 2019 kaavoituskatsauksessa. 

Vaikutukseltaan vähäisen kaavan muutosehdotuksen hyväksyy tekninen ja
ympäristölautakunta.

Aloitusvaihe

  • Kaavatyössä ei laadita osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa.

Luonnosvaihe

Luonnosvaiheen kuuleminen 31.1. - 18.2.2019

Ehdotusvaihe

Tekninen ja ympäristölautakunta 26.3.2019 §41, esityslista

Kaavaehdotus nähtävillä 11.4. - 13.5.2019

Hyväksymisvaihe

Tekninen ja ympäristölautakunta 18.6.2019 § 90, pöytäkirja

Kaava lainvoimainen 8.8.2019