Siirry suoraan sisältöön

Pirttiharju, Sippalankatu 20

Kyseessä on vaikutuksiltaan pieni asemakaavan muutos, jonka vahvistaminen on delegoitu tekniselle ja ympäristölautakunnalle.
Luminen näkymä Sippalankatu 20:n suunnittelualueelta.

Asemakaavan muutos (A-2766) on tullut vireille kevään 2019 kaavoituskatsauksessa. Kaavan vireilletulosta on ilmoitettu myös kirjeellä 22.3.2019. Asemakaavan muutos laaditaan yksityisen hakijan aloitteesta.

Aloitusvaihe

  • Kaavatyössä ei laadita osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa.

Luonnosvaihe

Luonnosvaiheen kuuleminen 28.3.–11.4.2019

Ehdotusvaihe

Tekninen ja ympäristölautakunta 23.4.2019 §60, pöytäkirja

Kaavaehdotus nähtävillä 9.5.10.6.2019

Hyväksymisvaihe

Tekninen ja ympäristölautakunta 28.8.2019 §108, pöytäkirja

Kaava lainvoimainen 10.10.2019