Pirttiharju, Sykekatu

Tavoitteena on täydentää olemassa olevaa kerrostalokorttelia.

​Aloitusvaihe

Asemakaavan muutos (A-2651) on tullut vireille kaavoituskatsauksessa 3.3.2014 yksityisen hakijan aloitteesta.

Luonnosvaihe

Luonnosvaiheen kuuleminen 14.4.–27.4.2016

Kaavatyötä esiteltiin asukasillassa 14.4.2016

Ehdotusvaihe meneillään

Tekninen ja ympäristölautakunta 20.9.2016 § 120, pöytäkirja

Kaavaehdotus nähtävillä 6.10.–7.11.2016

Kaavatyöstä ei jätetty muistutuksia nähtävilläoloaikana. Kaavatyö vaatii maankäyttösopimuksen.

Hyväksymisvaihe

Kaupunginhallitus -

Kaupunginvaltuusto -

Kaava lainvoimainen -