Pirttiharju, Sykekatu

Tavoitteena on täydentää olemassa olevaa kerrostalokorttelia.
http://sisalto-tuotanto.lahti.fi/PalvelutSite/KaavoitusSite/PublishingImages/palvelut/kaavoitus/pirttiharju-sykekatu/a2651%20sykekatu.jpg

​Aloitusvaihe

Asemakaavan muutos (A-2651) on tullut vireille kaavoituskatsauksessa 3.3.2014 yksityisen hakijan aloitteesta.

Luonnosvaihe

Luonnosvaiheen kuuleminen 14.4.–27.4.2016

Kaavatyötä esiteltiin asukasillassa 14.4.2016

Ehdotusvaihe meneillään

Tekninen ja ympäristölautakunta 20.9.2016 § 120, pöytäkirja

Kaavaehdotus nähtävillä 6.10.–7.11.2016

Tekninen ja ympäristölautakunta 23.5.2017 §60, esityslista

- Lautakunta hyväksyi maankäyttösopimuksen

Hyväksymisvaihe

Kaupunginhallitus -

Kaupunginvaltuusto -

Kaava lainvoimainen -