Siirry suoraan sisältöön

Renkomäki, Jussilankatu 10 ja 12, Tupalankatu 14

Tavoitteena on liikerakennusten korttelialueen tonttien kehittäminen kaavamääräyksiä tarkistamalla. Työssä otetaan huomioon Tupalan pihapiirin kulttuurihistoriallisesti arvokkaat rakennukset

Asemakaavan muutos on tullut vireille maaliskuussa 2018 julkaistussa kaavoituskatsauksessa.

Aloitusvaihe meneillään

  • Osallistumis ja arviointisuunnitelma -

Luonnosvaihe

Kaavaluonnos kuultavana -

Ehdotusvaihe

Tekninen ja ympäristölautakunta -

Kaavaehdotus nähtävillä -

Hyväksymisvaihe

Kaupunginhallitus -

Kaupunginvaltuusto -

Kaava lainvoimainen -