Renkomäki, Johtokatu 28, Tapsikadun pää

Suuren omakotitonti jakaminen ja tontinrajojen tarkistaminen Tapsikadun varressa.

Aloitusvaihe

Asemakaavan muutos (A-2647) on tullut vireille kaavoituskatsauksessa 4.3.2015 kaupungin aloitteesta.

Luonnosvaihe

Luonnosvaiheen kuuleminen 16.–29.5.2016

Ehdotusvaihe

Tekninen ja ympäristölautakunta 14.6.2016 § 86, pöytäkirja

Kaavaehdotus nähtävillä 4.8.–5.9.2016

Hyväksymisvaihe

Kaupunginhallitus 3.10.2016 § 275, esityslista

Kaupunginvaltuusto 10.10.2016 § 94, pöytäkirja

Kaava lainvoimainen 24.11.2016