Renkomäki, Miekkiöntie 12 eteläpuoli, Renkomäen kaukolämpölaitos

Tavoitteena on mahdollistaa Etelä-Lahden kaukolämpölaitoksen toteuttaminen ottaen huomioon maisemallisesti merkittävä sijainti.

Aloitusvaihe

Asemakaavan muutos (A-2557) on tullut vireille 18.3.2013 kaupungin aloitteesta.

Lähtötiedot

Luonnosvaihe 

Luonnosvaiheen kuuleminen 8.4.–12.5.2016

Ehdotusvaihe

Tekninen ja ympäristölautakunta 14.6.2016 § 84, pöytäkirja

Kaavaehdotus nähtävillä 4.8.–5.9.2016

Hyväksymisvaihe

Kaupunginhallitus 19.9.2016 § 266, esityslista

Kaupunginvaltuusto 10.10.2016 § 90, pöytäkirja

Kaava lainvoimainen 24.11.2016