Renkomäki, Renkomäen väylä

Kaavatyön tarkoituksena on kaavoittaa puuttuva Renkomäen väylän osa yksityisten tilojen kautta.

Aloitusvaihe

Asemakaavan muutos (A-2668) on tullut vireille kaupungin aloitteesta ja siitä ilmoitettu maaliskuussa 2016 julkaistussa kaavoituskatsauksessa.

Luonnosvaihe

Luonnosvaiheen kuuleminen 5.10.–26.10.2016

Kaavatyötä esiteltiin asukasillassa torstaina 3.11. klo 17.30 Renkomäen koululla.

Ehdotusvaihe

Tekninen ja ympäristölautakunta 13.12.2016 § 175, pöytäkirja

Kaavaehdotus nähtävillä 12.1.–13.2.2017

Hyväksymisvaihe

Kaupunginhallitus 20.2.2017 § 56, pöytäkirja

Kaupunginvaltuusto 20.3.2017 § 23, pöytäkirja

Kaavatyötä esiteltiin Renkomäen kaavaillassa 11.4.2017.

Kaava lainvoimainen 4.5.2017