Siirry suoraan sisältöön

Salpausselkä, Teivaan hotelli

Kaavatyön tavoitteena on ollut tutkia mahdollisuus 30 000 k-m2 laajuisen kylpylähotellikokonaisuuden sijoittamiseksi Teivaan alueelle ottaen huomioon alueen suojeluarvot ja lisäämällä voimassa olevan asemakaavan mukaista rakennusoikeutta. Tekninen ja ympäristölautakunta päätti (27.3.2018 § 54), että kaavaehdotus palautetaan uudelleen valmisteltavaksi siten, että siitä poistetaan hotellikorttelin aluevaraus.
viistokuva Teivaa

Aloitusvaihe

Asemakaavan muutos (A-2492b, vanhat kaavatunnukset A-2492 ja A-2492a) on tullut vireille 2.3.2010 yksityisen hakijan aloitteesta.

Lähtötiedot

Selvitykset 2017

Luonnosvaihe

Ensimmäinen luonnosvaiheen kuuleminen 5.5.–26.5.2011

Luonnosvaihtoehdot 2011

Kaavatyötä esiteltiin yleisötilaisuudessa 16.5.2011

Kaavatyö oli esillä keskustan kaavaillassa 24.5.2016

Toinen luonnosvaiheen kuuleminen 1.9.-30.9.2016

Kaavaluonnoksesta järjestettiin esittely- ja keskustelutilaisuus Lahden historiallisella museolla 6.9.2016.

Kaavaluonnos oli syyskuun 2016 ajan kommentoitavana Maptionnaire-työkalun kautta.

Uusi luonnos alueelle 27.1.2017

Kaavatyötä esiteltiin Keskustaillassa torstaina 9.11. klo 17.30.

Ehdotusvaihe

Tekninen ja ympäristölautakunta 27.3.2018 § 54, esityslista

  • Tekninen ja ympäristölautakunta päätti, että kaavaehdotus palautetaan uudelleen valmisteltavaksi siten, että siitä poistetaan hotellikorttelin aluevaraus.

Tekninen ja ympäristölautakunta 24.4.2018 §56, esityslista

Kaavaehdotus nähtävillä 3.5.-4.6.2018

Muutetut kaava-asiakirjat

Hyväksymisvaihe

Kaupunginhallitus 13.8.2018 §194, pöytäkirja

Kaupunginvaltuusto 10.9.2018 §77, esityslista

Kaava lainvoimainen 1.11.2018