Salpausselkä, Teivaan hotelli

Tavoitteena on mahdollistaa kylpylähotellin toteuttaminen lisäämällä voimassa olevan asemakaavan mukaista rakennusoikeutta. Samalla tarkistetaan korttelialueen rajoja ottaen huomioon alueen suojeluarvot.

Aloitusvaihe

Asemakaavan muutos (A-2492) on tullut vireille 2.3.2010 yksityisen hakijan aloitteesta.

Lähtötiedot

Luonnosvaihe meneillään

Ensimmäinen luonnosvaiheen kuuleminen 5.5.–26.5.2011

Luonnosvaihtoehdot 2011

Kaavatyötä esiteltiin yleisötilaisuudessa 16.5.2011

Kaavatyö oli esillä keskustan kaavaillassa 24.5.2016

Toinen luonnosvaiheen kuuleminen 1.9.-30.9.2016

Kaavaluonnoksesta järjestettiin esittely- ja keskustelutilaisuus Lahden historiallisella museolla 6.9.2016.

Kaavaluonnos oli syyskuun 2016 ajan kommentoitavana Maptionnaire-työkalun kautta.

Uusi luonnos alueelle 27.1.2017

Ehdotusvaihe

Tekninen ja ympäristölautakunta -

Kaavaehdotus nähtävillä -

Hyväksymisvaihe

Kaupunginhallitus -

Kaupunginvaltuusto -