Sopenkorpi, Ahjokatu 2–4

Tavoitteena on muuttaa teollisuustontit työpaikka- ja asuinkäyttöön.

​Aloitusvaihe

Asemakaavan muutos (A-2669)

Selvityksiä

Luonnosvaihe

Luonnosvaiheen kuuleminen 6.10.–20.10.2016

Ehdotusvaihe meneillään

Tekninen ja ympäristölautakunta 13.12.2016 § 174, esityslista

Kaavaehdotus nähtävillä 12.1.–13.2.2017

Kaavatyö vaatii maankäyttösopimuksen.

Hyväksymisvaihe

Kaupunginhallitus -

Kaupunginvaltuusto -

Kaava lainvoimainen -