Siirry suoraan sisältöön

Sopenkorpi, Sopenkorvenkatu 2 ja 4

Tavoitteena on mahdollistaa Sopenkorven teollisuusalueen kehittäminen asumisen ja elinkeinoelämän sekoittuneena alueena. Kaavoitustyössä otetaan huomioon suojeluarvojen lisäksi ympäristön rakenne, toiminnot, monimuotoisuus sekä liikenteen aiheuttama melu ja tärinä.
http://sisalto-tuotanto.lahti.fi/PalvelutSite/KaavoitusSite/PublishingImages/Sopenkorpi%20ilmakuvassa.jpg

​Aloitusvaihe

Asemakaavan muutos (A-2538) laaditaan kiinteistöjen omistajien aloitteesta. Kaavatyön vireilletulosta on ilmoitettu maaliskuussa 2016 julkaistussa kaavoituskatsauksessa.

Selvityksiä

Luonnosvaihe

Luonnosvaiheen kuuleminen 6.10.–20.10.2016

Ehdotusvaihe meneillään

Tekninen ja ympäristölautakunta 13.12.2016, § 173, pöytäkirja

Kaavaehdotus nähtävillä 12.1.–13.2.2017

Kaavatyö vaatii maankäyttösopimuksen.

Hyväksymisvaihe

Kaupunginhallitus -

Kaupunginvaltuusto -

Kaava lainvoimainen -